Oferta edukacyjna dla dorosłych 2017

Drukuj PDF

Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach ma ciekawą i szeroką ofertę edukacyjną dla dorosłych, która daje wiele możliwości pracy w kraju i za granicą.

W roku szkolnym 2017/2018 oferujemy:                                                                                ULOTKI

Liceum Ogólnokształcące, gdzie:

- okres nauki trwa 3 lata,

- absolwent uzyskuje wykształcenie średnie,

- można przystąpić do egzaminu maturalnego, by potem, jeśli chcesz, zostać studentem

Szkoły Policealne, takie jak:

opiekun medyczny:

- możliwość zatrudnienia w: domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach opieki długoterminowej, zakładach opiekuńczo - leczniczych; zatrudnienie za granicą w placówkach opiekuńczo - medycznych

- możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej

- zajęcia praktyczne i praktyka zapewnione przez szkołę dzięki współpracy z ZOL, DPS i Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach - możesz odbyć je w wymienionych placówkach lub wybrać inną - pomożemy dopełnić formalności

technik administracji :

- możliwość podjęcia pracy w urzędach administracji publicznej

- okres nauki trwa 2 lata

-można zdobyć umiejętność prowadzenia podstawowej dokumentacji biurowej
i księgowej, organizowania konferencji i narad

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

prowadzenie produkcji rolniczej ( ROLNIK ):

- możesz pozyskać bezzwrotne środki z UE na rozwój gospodarstwa

- prowadzenie własnej działalności

- możesz uzyskać pieniądze z UE na zakup maszyn i świadczenie usług

prowadzenie rachunkowości :

- prowadzenie domowej księgowości, rozliczanie firm, PIT-ów

- możliwość podjęcia pracy w księgowości, biurze rachunkowym

sporządzanie potraw i napojów :

- możliwość podjęcia pracy kucharza w restauracji, domach weselnych, gościńcach

- prowadzenie własnej działalności.

projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych ( KRAWIEC ):

- możliwość podjęcia pracy w zakładach krawieckich lub przedsiębiorstwach odzieżowych

- prowadzenie własnej działalności


WSZYSTKIE WYMIENIONE SZKOŁY I KURSY SĄ BEZPŁATNE

ZAJĘCIA REALIZOWANE W SYSTEMIE ZAOCZNYM (w piątki od godz. 16-stej i w soboty),

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU W INTERNACIE

Estera Witkowska