Światowy Dzień Bez Tytoniu

Drukuj

31 maja 2017 roku

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Pyrzycach

Tematem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu w 2017 roku jest -
"Tytoń - zagrożenie dla rozwoju".

Jak podaje Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Pyrzycach palenie tytoniu stanowi główną przyczynę przedwczesnych zgonów na świecie - obecnie odpowiedzialne jest za zgon co dziesiątej osoby dorosłej.

31 maja to dzień, w którym pragniemy zwrócić uwagę młodych ludzi na skutki używania tytoniu. W Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbyła się kolejna - trzecia akcja badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Młodzież klas I, II, III Zasadniczej Szkoły Zawodowej wysłuchała krótkiej prelekcji na temat skutków palenia tytoniu, otrzymała materiały edukacyjne a osoby chętne dokonały pomiarów wydychanego tlenku węgla.

Organizatorzy:

Beata Pawłowska - pedagog szkolny

Anna Krawczykowska - pracownik PSSE w Pyrzycach