DZIĘKUJEMY

Drukuj

PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania dla sponsorów obchodów 50-lecia szkoły:

Dziękujemy również wszystkim tym, którzy udzielili pomocy organizacyjnej, m.in.:

- Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

- Pyrzycki Dom Kultury

- Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

- Zespół Szkół Nr 1 w Pyrzycach

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

- Parafia pw. NMP Bolesnej oraz Parafia św. Ottona

- Sołectwa: Nowielin, Mielęcin, Młyny, Nieborowo

- S.C MAK w Obrytej

- OSP Nowielin

- Pani Iwonie Ksel

- Termo Organika

Dyrektor ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach

Paweł Palczyński