Kontrakt Samorządowy

Drukuj

DUŻE PIENIĄDZE DLA PYRZYCKIEGO TECHNIKUM

Dnia 27 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w obecności włodarzy gmin oraz przedstawicieli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w osobach Pana Olgierda Geblewicza - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Jarosława Rzepy - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się oficjalne podpisanie umów na realizacje projektów w ramach Kontraktu Samorządowego "Pyrzyce+".

W ramach realizowanego Kontraktu wdrożonych zostanie 8 projektów priorytetowych, w tym największy dla ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach. Dzięki jego realizacji doposażone zostaną klasopracownie a uczniowie pyrzyckiego technikum, począwszy od września 2017r.
i przez okres 5-ciu następnych lat będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

1. Kursy kelnerskie i barmańskie

2. Kursy specjalistyczne:

a) Kurs spawalniczy

b) Kurs na uprawnienia energetyczne

c) Kursy na operatorów obrabiarek CNC

3. Kursy językowe z egzaminami

4. Uprawnienia:

a) Kurs na prawo jazdy kat. B

b) Kurs na prawo jazdy kat. T

c) Kurs na uprawnienia kombajnisty

d) Kurs I, II, III wózki widłowe

5. Kursy przedsiębiorczości "MONEY MONEY"

6. Kursy informatyczne ''CAPS LOCK"

7. Indywidualne doradztwo zawodowe

8. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów, za które uczniowie otrzymają wynagrodzenie

9. Zajęcia dodatkowe w bloku gastronomicznym:

a) Organizacja i przygotowanie "DNI EUROPY"

b) Zajęcia "EUROPEJSKA KULTURA ŻYWIENIA"

10. Zajęcia dodatkowe w bloku mechanicznym:

a) Zajęcia z mechaniki samochodowej "Projekt M-2"

b) Wyjazdy zawodoznawcze

c) Organizacja egzaminów próbnych

11. Zajęcia dodatkowe w bloku mechanizacji rolnictwa:

a) Zajęcia "Moje pierwsze zlecenie"

b) Kurs "Stosowania środków ochrony roślin"