Kontrakt Samorządowy Pyrzyce+

Drukuj

Rozpoczyna się rekrutacja do Projektu "Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego "Pyrzyce+"", nr umowy RPZP.08.09.00-32-K004/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania RPZP.08.09.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych Formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Attachments:
Download this file (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa KS Pyrzyce+...pdf)Regulamin rekrutacji i uczestnictwa KS Pyrzyce+...pdf[ ]403 Kb
Download this file (Załącznik nr 1 - Wzór formularzazgłoszeniowego.pdf)Załącznik nr 1 - Wzór formularzazgłoszeniowego.pdf[ ]504 Kb
Download this file (Załącznik nr 2 - Wzór opinii wychowawcy.pdf)Załącznik nr 2 - Wzór opinii wychowawcy.pdf[ ]362 Kb
Download this file (Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeniakandydata o wyrażeniu zgody na zbieranie i prz)Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeniakandydata o wyrażeniu zgody na zbieranie i prz[ ]404 Kb
Download this file (Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeniakandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych d)Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeniakandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych d[ ]407 Kb
Download this file (Załącznik nr 5 -Wzór oświadczenia o zapoznaniu się zregulaminem.pdf)Załącznik nr 5 -Wzór oświadczenia o zapoznaniu się zregulaminem.pdf[ ]377 Kb