Kucharz

Drukuj

 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

KUCHARZ

Cykl nauki trwa trzy lata!!! 

 

Przygotowujemy do zewnętrznego egzaminu zawodowego dotyczącego:

 Sporządzania potraw i napojów 

 Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni gastronomicznej  na terenie szkoły.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent umie: