Policealna Szkoła zawodowa - opiekun medyczny

Drukuj

Okres nauki trwa 1 rok (po szkole średniej)
W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien posiadać umiejętności związane z:

Absolwent może ubiegać się o pracę w szpitalach, domach pomocy społecznej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także w hospicjach.