Prowadzenie produkcji rolniczej

Drukuj PDF

 Prowadzenie produkcji rolniczej – kurs przygotowujący do uzyskania zawodu Rolnik (wymagane wykształcenie zasadnicze) – okres trwania (230 godz. + 650 godz.) Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Absolwenci zdobywają umiejętności do prowadzenia gospodarstw rolniczych i agroturystycznych oraz prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolniczych, a także prawo do korzystania z unijnych środków finansowych.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach
Absolwent kursu zawodowego kształcącego w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i
nadzorowanie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.