Technikum Informatyczne

 

Szczegółowe wymagania dla każdej kwalifikacji możesz pobrać tutaj

 

Zawód

Technik informatyk

Zakończenie nauki

* matura

* egzaminy potwierdzające kwalifikacje

Przedmioty rozszerzone

* informatyka

* matematyka

Przedmiot uzupełniający

* historia i społeczeństwo

Języki obce

* język angielski

* język niemiecki

Czas trwania nauki

* 5 lat (od września 2017)

Przedmioty zawodowe

Teoretyczne

* systemy operacyjne

* urządzenia techniki komputerowej

* sieci komputerowe

* witryny i aplikacje internetowe

* systemy baz danych

* prowadzenie działalności gospodarczej

* język angielski zawodowy

 

Praktyczne

* montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

* administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

* projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

* administracja bazami danych

* programowanie aplikacji internetowych

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

* język polski

* matematyka

* język angielski

* fizyka