Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Drukuj

Kształcimy w  zawodzie, który daje możliwość rozwijania zainteresowań kulinarnych oraz szansę na ciekawą karierę, również za granicą. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem
i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.

Jeśli:

  • lubisz sporządzać potrawy, interesujesz się gastronomią 
  • chciałbyś organizować zaopatrzenie zakładów gastronomicznych 
  • lubisz projektować wyposażenie wnętrza 
  • pragniesz chronić środowisko naturalne 
  • chciałbyś prowadzić własne przedsiębiorstwo

Podejmij naukę

w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z:

* kompleksową obsługą przyjęć, imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych,
* żywieniem w zakładach gastronomicznych sieci otwartej i zamkniętej,
* pracą w administracji na przykład w księgowości lub dziale sprzedaży,
* pracą w administracji w zakładach zbiorowego  żywienia (hotele, restauracje, szpitale itp.)

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz zdaniem egzaminu dojrzałości. Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

T.6.     ? Sporządzanie potraw i napojów
T.15.   ? Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Czego się nauczysz?

Profesjonalnie przygotować rożne potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
Oceniać jakość żywności oraz jej przechowywanie.
Aranżować stół w zależności od okoliczności.
Planować i organizować usługi gastronomiczne.

Praktyki zawodowe

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w najlepszych hotelach i restauracjach na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz za granicą.

Restauracja ?Park? w Pyrzycach

Hotel ?Park? Szczecin

Hotel ?Bończa? Szczecin

Restauracja ? Valentino? Szczecin

?Secesja Cafe? Szczecin

.

Stołówka PH ?Presto? Pyrzyce

Praktyki za granicą

To doskonała okazja do poszerzenia własnych horyzontów kulinarnych oraz nawiązania kontaktów na przyszłość.

 

Restauracje i tawerny na greckiej wyspie Syros

Kariera zawodowa

Zatrudnienie znajdziesz:

-w hotelach, restauracjach, barach
-kawiarniach
-barach szybkiej obsługi
-ośrodkach wczasowych i pensjonatach
-restauracjach i promach i statkach